Firmast

OÜ Aivako on 2007.a. jaanuaris loodud peamiselt elektritöödega tegelev ettevõte. Tänaseks ulatub tehtud tööde käive ligi 2 miljoni EUR-ni. Teeme nii projektijuhtimist kui ka järelvalvet.

Meie teostatud projektidega saate tutvuda siin.

 

Lugupidamisega,

Aivar Kohtla
juhatuse liige

Curriculum Vitae

 

Projektid

2018

Koolide digitaristu kaasajastamine. Omanikujärelvalve teenuse osutamine järgmistes koolides:
Tartu Karlova kool
Halliste kool
Johannese kool Rosmal

Läätsa ja Mõntu alajaamade laiendus. Projektijuhtimine.

Kohila alevi ja valdade tänavavalgustuse renoveerimine. Omanikujärelvalve teenus.

Paldiski linna tänavavalgustuse renoveerimine. Omanikujärelvalve teenus.

Ruudu päikeseelektrijaam. Omanikujärelvalve teenus.

Narva mnt 40 korterelamu renoveerimine. Omanikujärelvalve teenus.

Viimsi Riigigümnaasiumi ehitus. Omanikujärelvalve teenus.

Jõgeva Põhikooli renoveerimine. Omanikujärelvalve teenus.

2017

Tallinna lennujaama lennuliiklusala keskkonnaseisundi parendamine ja lennuohutuse suurendamine. Ehitustöövõtu FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus tugev- ja nõrkvoolu ning navigatsioonisüsteemide osas.

Lennujaama ja Koplisuunalise trammiliini taristu projekteerimine ja ehitamine. Inseneri ja omanikujärelvalve teenus tugev- ja nõrkvoolu osas.

2016

Uue Tallinna vangla ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine keskpinge tööde osas.

AS Milpaber kontor-laohoone omanikujärelvalve tugev- ja nõrkvoolu tööde osas.

Läätsa AJ ehitustööde projektijuhtimine.

2015

Trammiliini nr 4 taristu omanikujärelvalve tugev- ja nõrkvoolu osas.

Tallinna ehituskooli ehitustööde omanikujärelvalve tugev- ja nõrkvoolutööde osas.

Põhja Tallinna Regionaalhaigla renoveerimise omanikujärelvalve elektyritööde osas.

2014

Oisu ja Vinni biojaamade elektritööd ja käidukorraldus.

Teletorni elektri- ja sidevälisvõrkude omanikujärelvalve.

2013

Vaasani leivatehase hoone Sauel ehitustööde omanikujärelvalve elektritööde osas.

Sillamäe kultuurikeskuse renoveerimise omanikujärelvalve elektritööde osas.

Eisma Sadama ehitustööde omanikujärelvalve elektritööde osas. 

2010

Muuga Sadama konteinerterminali laienduse elektri- ja sidekommunikatsioonid. Kaid 16A ja 17.
Tellija: Tallinna Sadam. Maksumus: 3,85 milj. EEK. 

Muuga Sadama Idaosa laienduse elektri- ja sidekommunikatsioonitööd.
Tellija: Tallinna Sadam. Maksumus: 5,43 mil. EEK.

Koidula piiripunkti elektritööde tellijapoolne järelvalve.
Tellija: Riigi Kinnisvara AS

Põhja Eesti Regionaalhaigla B ja C korpuse renoveerimise omaniku järelvalve elektri- ja automaatikatööde osas.
Tellija: Sihtasutus Põhja Eesti Regionaalhaigla.

2009

Koidula piiripunkti elektritööde tellijapoolne järelvalve.
Tellija: Riigi Kinnisvara AS

Tartu Lennujaama PAP-i tulede renoveerimine koos AJ ehitusega. Tellija järelvalve.
Tellija: Tallinna Lennujaamad AS  

Tartu Lennujaama lennuliiklusala planeerimine. Tellija järelvalve.
Tellija: Tallinna Lennujaamad AS

Põhja Eesti Regionaalhaigla X-korpuse ehitustööde elektriosa omaniku järelvalve.
Tellija: Sihtasutus Põhja Eesti Regionaalhaigla

2008

Ida Ajaama maaühenduskaitsed.
Tellija: Jaotusvõrk OÜ – 1,42 milj EEK 

Murru vangla elektrisüsteemide uuendamine.
Tellija: Riigi Kinnisvara AS- 7,956 milj EEK

2007

Taebla alajaama 10 kV jaotusseade
Tellija: Jaotusvõrk AS

Muuga Sadama Tööstuspargi II etapi elektritööd
Tellija: AS Talot - 6,4 milj EEK

Linnamäe Tuulepargi kaabelliinid
Tellija: Roheline Ring OÜ – 3,4 milj EEK